Gå till innehåll
Uddevalla IS - Skidor Skridsko Friidrott
Uddevalla IS - Skidor Skridsko Friidrott

Inbjudan till årsmöte 2 nov 18.00

Inbjudan till Årsmöte onsdagen 2022-11-02, kl 18.00. Plats: Almåsvägen 2A (Fratera/Cykelhuset). Anmälan senast 30 okt

Inbjudan till Årsmöte onsdagen 2 nov kl 18.00. Plats: Almåsvägen 2A (Fratera/Cykelhuset)

Föreningen bjuder på smörgås och kaffe och för att kunna beställa rätt antal, så vi vill gärna ha din anmälan senast söndag 30 okt.

Anmälan sker till föreningens mailadress: uis.skidor@gmail.com

Föredragningslista UIS- Skidor och Skridsko

Årsmöte 2022-11-02

Fastställande av röstlängd för mötet.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan, förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av:
 12. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 13. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 14. c) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta.
 15. Val av valberedning för en tid av ett år.
 16. Övriga ärenden.
  a) beslut om inträde i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet, SWESPORTS.

Välkommen!

Publicerad: 2022-10-29

Senast uppdaterad: 2022-10-29

Författare: Mikael Turunen

Sponsorer

Besöksadress

Almåsvägen 2A
451 75 Uddevalla

Postadress

Almåsvägen 2A
451 75 Uddevalla

Kontakta oss


uis.skidor@gmail.com